Lyngbyvej 419, underetage – 2820 Gentofte

Lejemål:

Lejemålet omfatter i alt på 395 m2 lyse og spændende lokaler beliggende i underetagen på denne nyrenoveret bygning med let tilkørsel til/fra Lyngbyvej. Ejendommen har god synlighed for optimale skiltemuligheder og heraf en høj reklameværdi. Selve ejendommen er opført i absolut høj standard med arkitektoniske detaljer, som sorte Alucobond-beklædte facader med hvidskurede gavlfacader. Lejemålet har adgang til elevator.

P-forhold:

Der er ca. 80 parkeringspladser for biler og ca. 20 pladser til cykler – alle med let tilkørselsforhold. Udenomsarealer er anlagt med flisebelægning, kantsten, grønne områder, belysning og skiltning      (1 skiltestander). Der kan evt. etableres fast parkeringsplads.

Leje:

Den årlige leje udgør kr. 237.000, -. svarende til en gennemsnitlig leje udgørende kr. 600,- m2.

Lejen betales kvartalsvis forud.

Regulering:

Lejen reguleres med udviklingen i nettopristallet akkumulerende, dog minimum 2,25 %.

Depositum:

6. måneders leje.

Varme:

Fjernvarme betales a conto udover lejen udgørende 50,- kr. m2.

Fællesudgifter:

En forholdsmæssig andel af ejendommens fællesudgifter til skatter, dækningsafgift, forsikring, ren- og vedligeholdelse af fællesarealer, fælles installationer mv. pålægges lejeren. De anslået omkostninger hertil udgør ca. 127,- kr. pr. m2 bruttoareal.

Moms:

Leje m.v. iht. ovennævnte tillægges moms.

Vedligeholdelse:

Indvendig vedligeholdelse af lejet påhviler lejeren. Udvendig vedligeholdelse af det lejet og vedligeholdelse af fælles installationer mv. udføres af udlejer og er inkluderet i fællesudgifterne.

Opsigelighed:

Der er 5 års gensidig uopsigelighed for hhv. lejer og udlejer, hvorefter lejemålet kan opsiges med 12 måneders varsel.

Indretning:

Lokalerne overtages som indrettet i en eksklusiv og rustik stil med varme- og elforsyning fremført. Der er etableret nye toiletter med Neo Afrika fliser på gulve og hvide vægge. Bordplade på vaskemøbel er samme type som gulvflise.  Der er monteret nedhængte Rockfon lofter og vægge med glaspartier. På gulve er lagt tæpper og træ. Der er opsat LED ibelysning.