Lyngbyvej 417 underetage

Lejemål:

Lejemålet omfatter i alt på 245 m2 lyse og spændende lokaler beliggende i underetagen på denne nyrenoveret bygning med let tilkørsel til fra Lyngbyvej. Ejendommen har god synlighed for optimale skiltemuligheder og heraf en høj reklameværdi. Selve ejendommen er opført i absolut høj standard med arkitektoniske detaljer, som sorte Alucobond-beklædte facader med hvidskurede gavlfacader. Lejemålet har adgang til elevator.

P-forhold:

Der er ca. 80 parkeringspladser for biler og ca. 20 pladser til cykler – alle med let tilkørselsforhold. Udenomsarealer er anlagt med flisebelægning, kantsten, grønne områder, belysning og skiltning (1 skiltestander). Der kan evt. etableres fast parkeringsplads.

Leje:

Den årlige leje udgør 137.000, -. svarende til en gennemsnitlig leje udgørende kr. 560,- m2. Lejen betales kvartalsvis forud.

Regulering:

Lejen reguleres med udviklingen i nettopristallet akkumulerende, dog minimum 2.25 %.

Depositum:

6. måneders leje.

Varme:

Fjernvarme betales a conto udover lejen., 50 kr. m2.

Fællesudgifter:

En forholdsmæssig andel af ejendommens fællesudgifter til skatter, dækningsafgift, forsikring, ren- og vedligeholdelse af fællesarealer, fælles installationer mv. pålægges lejeren. De anslået omkostninger hertil udgør ca. kr. 127,- pr. m2 bruttoareal. Fordelingstal – 245/4045

Moms:

Leje m.v. iht. ovennævnte tillægges moms.

Vedligeholdelse:

Indvendig vedligeholdelse af lejemålet påhviler lejeren. Udvendig vedligeholdelse af det lejet og vedligeholdelse af fælles installationer mv. udføres af udlejer og betales af lejer, som en del af fællesudgiften.

Opsigelighed:

Opsigelighed og varsling aftales nærmere. 

Ejendom Nr. 534 Lyngbyvej 417, underetage, 2820 Gentofte
Lokalerne overtages som indrettet i en eksklusiv og rustik stil med varme- og elforsyning fremført. Der er etableret nye toiletter med Neo Afrika fliser på gulve og hvide vægge.  Der er monteret Rock fon lofter og vægge med glaspartier. På gulve er lagt tæpper og træ/epoxy. Der er opsat LED belysning.