Samarbejdspartnere / sponsorater

            

HOLBERG FENGER GRUPPEN – SAMARBEJDSPARTNERE/SPONCORATER/LEGATER:

Det ligger Holberg Fenger GRUPPEN – meget på sinde og medvirke til nogle mennesker bliver hjulpet eller opnår en påskønnelse for deres indsats.

Holberg Fenger Gruppen støtter forskellige foreninger og klubber, enten som fast sponsor eller ved støtte til det enkelte arrangement.

Den enkelte sponsoraktivitet er nøje udvalgt og efter formål. Det efterstræbes at opnå en solid markedsføringseffekt, som tilgodeser vores lejere, forretningsforbindelser, samarbejdspartnere og deres medarbejdere for fælles oplevelser, som understøtter og udbygger det sociale fællesskab.

HOLBERG FENGER GRUPPEN – tager stilling til de fremkomne ansøgninger 1 gang årligt. Det afsatte beløb i perioden 2021-2023 fordeles på følgende områder:

Hjerneskade – Støtte til unge familier: Kan optræde som støtte/legat til person/familie til at komme bedre igennem hverdagen – en ferie, en mulighed for at opstarte en hobby eller støtte til en samlet gruppe unge, hvor ridning, maling eller lignende indgår.

Kræft – Støtte til unge: Kan optræde som støtte/legat til person/familie til at komme bedre igennem hverdagen: en ferie, mulighed for at opstarte en hobby, eller støtte til en samlet gruppe unge, hvor ridning, maling eller lignede indgår. 

Foreninger – lokale sports- og kulturhandelsforeninger, velgørende organisationer eller til personer, der gør en forskel for det lokale liv og sociale sammenhold i byen.

Bestyrelsen i Holberg Fenger Koncernen har afsat et samlet beløb på 3 mio. kr. i perioden 2021-2023 til. Heraf er afsat et specifikt beløb til Guldborgsundcentret A/S.

SPONSORATER/SAMARBEJDSPARTNERE/LEGATER

• Ansøgningsfrist: 1. juli.

• Uddeling: senest 30. august.

Sådan ansøges der:

Indsend kort skriftlig ansøgning med oplysning om følgende: 

• Foreningens/organisation/personens navn og kontaktoplysninger

• Hvem kan få glæde af støtten

• Hvad sponsoratet skal bruges til

• Årsag til Holberg Fenger Gruppen mail info@holbergfenger.dk

• Sponsoratets økonomiske størrelse

Der kan normalt søges om et beløb svarende til maks. 25.000 kr. pr. år.

Efter ansøgningsfristens udløb vil alle ansøgninger blive behandlet og svar kan forventes ved udgangen august måned. Hver enkelt ansøgning vil blive behandlet individuelt og seriøst.

Der må samtidig gøres opmærksom på, der heldigvis modtages mange ansøgninger om støtte til mange værdige formål. Desværre er det ikke altid muligt og støtte op om alle – omend det ligger koncernen meget på sinde.